Akademia Liderów

Akademia Liderów Miast Przyszłości
OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ


14 listopada, Wrocław

Warsztaty dla samorządowców rozumiejących potrzebę stałego doskonalenia umiejętności. Rozsądne wdrażanie rozwiązań skoncentrowanych na ograniczeniu konsumpcji energii oraz polepszeniu stanu środowiska to dla jednostek samorządu terytorialnego szansa na uzyskanie wymiernych oszczędności i znaczące zwiększenie zadowolenia mieszkańców.

Uczestnicy zaznajomią się podczas sesji z najnowszymi metodami stosowanymi oraz będącymi w fazie wprowadzania przez samorządy na całym świecie. Intensywna praca w grupach pozwoli na zdobycie konkretnej wiedzy i jej praktyczne zastosowanie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zarejestruj się już dziś!
o wydarzeniu

Miasta Przyszłości

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości 2017 oraz wręczenie nagród w corocznym rankingu liderów samorządu prowadzonym przez ośrodek THINKTANK.

  Projekt „Miasta Przyszłości”, realizowany przez THINKTANK od 5 lat, to unikatowa w Polsce platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów. Najważniejszym elementem projektu jest coroczna Sesja Dialogu. Umożliwia samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach zawodowych oraz dyskusję z interesariuszami przy „okrągłym stole”. Nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni.
Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze.  Każda dyskusja dialogowa prowadzona jest przez moderatora. Zadaniem wszystkich moderatorów będzie zebranie rekomendacji wypracowanych w każdym z obszarów i przedstawienie ich podczas sesji zamykającej wydarzenie jako swoistego podsumowania. Rekomendacje włączone zostaną również do raportu, które ukaże się w wiosennym numerze Magazynu THINKTANK. Ranking liderów samorządowych nagradza prezydentów miast, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego przywództwa. Brane jest pod uwagę kilkadziesiąt kryteriów.
Partnerami są Deloitte, Siemens, Miasto Koluszki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Phenohorizon
Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Forum Od-nowa 
Sesja Dialogu odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. w Łodzi Zapraszamy do rejestracji na to wyjątkowe wydarzenie!
http://mttp.pl/rejestracja/miasta-przyszlosci-2017
program

19 kwietnia 2017

9:15 – 9:45
Rejestracja / poranna kawa
9:45 – 10:00
Otwarcie i powitanie uczestników
 
10:00 – 11:30
Moderowane sesje dialogu
1. Strategia miast – wyjście ze sztywnych ram myślenia o rozwoju, specjalizacja
Dokumenty strategiczne stają się coraz ważniejszym instrumentem działania gmin, określającym m.in. politykę rozwojową. Dla kogo są przeznaczone? Jak je tworzyć, by uniknąć pisania „pod” fundusze unijne czy wymogi ministerialne? Co powinno być w nich zawarte? Czy potrzebne jest większe zaangażowanie mieszkańców w proces powstawania strategii? Zróżnicowanie samorządów sprzyja wypracowywaniu indywidualnych ścieżek rozwoju – na co powinny stawiać poszczególne JST? Czy zaczyna się czas inwestowania w kapitał społeczny zamiast w twardą infrastrukturę?
moderacja: Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna

2. Rewitalizacja i jej aspekty związane z finansowaniem, wykorzystaniem RPO, procesem planowania
Odkąd w 2015 r. uchwalono ustawę o rewitalizacji, coraz więcej samorządów dostrzega konieczność podjęcia takich działań na swoim terenie. Jak to robić z głową, wykorzystując nie tylko środki unijne, ale i inne formy finansowania, aktywizując społeczność lokalną i przyczyniając się do trwałej poprawy poziomu życia na zrewitalizowanych obszarach? Jaka powinna być relacja planowania przestrzennego do procesów rewitalizacyjnych?
Moda na rewitalizację dopiero się rozpoczyna, ale już ujawniają się jej pułapki. Czy ważniejszy jest głos mieszkańców i wspólne działania w terenie, czy przygotowywanie projektów pod kątem przyszłego finansowania?
moderacja: dr Małgorzata Bonikowska, ośrodek THINKTANK

3. Przyjazna przestrzeń miejska – komunikacja, transport, strefy handlu, usług czy odpoczynku
Polskie miasta powoli dorównują do funkcjonujących od wielu lat światowych trendów czynienia z nich miejsc dobrych do życia (vide idee Jana Gehla czy Jane Jacobs) – czystych, wygodnych, ekologicznych, funkcjonalnych. Mierzą się z pytaniami: dla kogo projektować miasto, jak godzić sprzeczne interesy poszczególnych grup społecznych (developerów vs. mieszkańców, pieszych vs. zmotoryzowanych itp.), jakie przyjąć wyznaczniki „przyjaznego miasta”, co uznać za priorytety polityki miejskiej.
Powstają kolejne dokumenty na szczeblu centralnym (Krajowa Polityka Miejska, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju), ale to samorządy odpowiadają za postrzeganie najbliższej okolicy. Jakimi narzędziami dysponują? Do jakiego modelu miasta zmierzają (autostrady vs. koleje, transport publiczny vs. prywatny, galerie handlowe vs. ulice ze sklepami itd.)?
moderacja: dr Justyna Glusman, Forum Od-nowa

11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 13:15
Moderowane sesje dialogu


4. Rewitalizacja na przykładzie działań i projektów Pabianic
moderacja: Maciej Kowalczyk, Phenohorizon


5. Ekologia i adaptacja do zmian klimatu
W polskich miastach narasta problem zanieczyszczenia środowiska. Jak się bronić przed smogiem? Co powinny i mogą robić samorządy, co – władze krajowe, a co – sami mieszkańcy? Na ile centralna polityka w dziedzinie energii (promowanie gospodarki opartej na węglu, utrudnienia dla rozwoju OZE, zezwolenia na swobodną wycinkę drzew) wpływa na działania JST? W jaki sposób wspólnoty powinny walczyć z trującym powietrze ruchem kołowym w miastach oraz paleniem w piecach szkodliwymi substancjami (miał węglowy, plastik)?
Gminy w krajach skandynawskich osiągają już blisko 60-procentową niezależność energetyczną. Czy w polskich warunkach można podążać ich śladem? W jaki sposób promować odnawialne źródła energii?
moderacja: dr Justyna Glusman, Forum Od-nowa


13:15 – 14:15
Obiad
14:15 – 14:30
Konferencja prasowa
14:30 – 15:15
SESJA PLENARNA „EXPO 2022. Strategie dla miast”
15:15 – 15:45
Rozmowa z gościem specjalnym, Edwardem Strasserem, przedstawicielem Innovation in Politics (Wiedeń)

Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK.
15:45 – 16:15
Wręczenie nagród w rankingu Liderów Miast Przyszłości 2016
16:30
Rozdanie certyfikatów, networking
rejestracja

Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie organizatora.

eksperci
Rafał Bauer

Rafał Bauer

dr Krzysztof Herbst

dr Krzysztof Herbst

Marek Bąkowski

Marek Bąkowski

Dominika Bettman

Dominika Bettman

Edward Strasser

Edward Strasser

Matteo Biffoni

Matteo Biffoni

dr Małgorzata Bonikowska

dr Małgorzata Bonikowska

Artur Czerwiński

Artur Czerwiński

Agnieszka Dawydzik

Agnieszka Dawydzik

Agata Dąmbska

Agata Dąmbska

dr Konrad Dziatkowski

dr Konrad Dziatkowski

Artur Fojud

Artur Fojud

dr Justyna Glusman

dr Justyna Glusman

Janusz Grodzki

Janusz Grodzki

Jacek Grunt-Mejer

Jacek Grunt-Mejer

Jarosław Jóźwiak

Jarosław Jóźwiak

Radosław Kubaś

Radosław Kubaś

Jacek Łukaszewski

Jacek Łukaszewski

Ewa Mikos

Ewa Mikos

Marek Okularczyk

Marek Okularczyk

Bartosz Radkowiak

Bartosz Radkowiak

Mieczysław Reksnis

Mieczysław Reksnis

Adam Rowicki

Adam Rowicki

Renata Siwiec

Renata Siwiec

Bogdan Ślęk

Bogdan Ślęk

Enrico Testi

Enrico Testi

Marcin Wojdat

Marcin Wojdat

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Tomasz Żółciak

Tomasz Żółciak

partnerzy

Patronaty Honorowe

Ł CSM

Patronaty Medialne

UMP partycypacja PIIT ZPP ZPP ZPP SAS WK PMI LEX
Raport
kontakt

Manager Projektu i Kontakt dla mediów

Konrad Kiljan

tel. 608638258

email

Dyrektor relacji strategicznych i współpraca partnerska:

Urszula Borzym

tel. 608 639 956

email

Potwierdzanie uczestnictw:

Konrad Kiljan

tel. 608638258

email